MySoul в особі ФОП Мозгіна Дениса Павловича, зареєстрованого відповідно до законодавства України, на підставі положень статті 633 Цивільного кодексу України, пропонують необмеженій кількості осіб цю Угоду з метою належного, комфортного, правомірного, повноцінного, якісного використання ресурсу на умовах, що наведені .

1. Терміни, що використовуються у цьому Договорі

1.1. Платформа MySoul - інтернет сайт (платформа / майданчик / сервіс) за адресою www.mysoul.help на якому розміщується інформація про психологію та суміжні з нею області. Також на платформі надається можливість для консультантів розміщувати інформацію про себе (їх досвід, спеціалізацію, формат роботи) та надавати індивідуальні консультації за результатами ознайомлення з якими користувач Інтернет-сайту (Клієнт) може отримати необхідні знання, відомості.

1.2 Консультант/Спеціаліст/Терапевт – практичний психолог, фахівець у відповідній галузі, який має належним чином оформлені документи, що підтверджують його освіту (психологічну, педагогічну, соціальні роботи або медичну), досвід роботи та кваліфікацію, який надає інформацію та відомості в галузі практичної психології необмеженій кількості осіб, обмінюється досвідом, знаннями , думками з іншими консультантами, а також надає свої послуги на платформі MySoul у порядку, передбаченому цим Договором та угодою з MySoul. Умови реєстрації Консультанта та можливість доступу на платформу «MySoul» регламентується спеціальною угодою.

1.3. Консультація – одна з послуг, що пропонуються на платформі MySoul. Є отримання клієнтом (авторизованим користувачем) одноразової онлайн-консультації або багаторазового курсу онлайн-консультацій, в галузі практичної психології, в одного з (або декількох) фахівців представлених на платформі. Усі консультації всіх представлених на платформі фахівців проводяться в онлайн-форматі через відео-сервіс (Онлайн-Кімната), розміщений на платформі MySoul (сайт www.mysoul.help) .

1.3.1 Онлайн-Кімната/Відео-Сервіс - розділ сайту www.mysoul.help (платформа MySoul) через який технічно реалізується комунікація (онлайн аудіо-відеозв'язок) між клієнтом (авторизований користувач) та фахівцем (або фахівцями) за умови, що і клієнт і фахівець мають у своєму розпорядженні справну та належним чином підключену всю необхідну медіатехніку (веб-камера, мікрофон, навушники/колонки), а також доступ в інтернет зі швидкістю достатньою для підтримки відео-зв'язку онлайн.

1.4. Публічна оферта - ця угода про Правила надання послуг є публічним Договором, який вважається укладеним між MySoul з одного боку, та клієнтом, з іншого боку, з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов та положень Правил надання послуг цього Договору та який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання послуг, привілеїв, відносин між Клієнтом та Виконавцем, що виникають у процесі їх виконання та дотримання у відповідній галузі знань. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, створені та існують з метою розвитку MySoul, носять інформаційно-довідковий характер. Прийняття даних Правил (Акцепт) є обов'язковим для осіб (після авторизації - Клієнтів) зацікавлених в отриманні за допомогою сервісу на платформі MySoul інформації в галузі психології та/або індивідуальних онлайн консультацій (відеосесії) фахівців/практичних психологів.

1.5. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов публічної оферти, Правил надання відповідних послуг, що пропонуються на сайті/платформі.

1.5.1 Акцепт здійснюється виставленням галочки (пташки), на знак згоди з цим Договором (Правилами), у спеціальному полі в модальному вікні реєстрації/авторизації сайту www.mysoul.help/">www.mysoul.help< /a> під час реєстрації.

1.6. Клієнт - під словом клієнт мається на увазі необмежену кількість осіб, які пройшли процес реєстрації/авторизації на сайт www.mysoul.help (платформа MySoul) та зацікавлених у отриманні консультації в галузі практичної психології або вже отримує їх у фахівців за допомогою сервісу на платформі MySoul.

1.7. Контент - вся інформація на сайті www.mysoul.help включаючи (але не обмежуючись) дані, тексти, програмне забезпечення, музику, звук, зображення, відео, аудіо , графіку, презентації, публікації, статті, контент користувача, повідомлення та/або будь-яку іншу інформацію.

1.7.1. Контент користувача - вся інформація опублікована користувачами або клієнтами mysoul. Включає зокрема такі види користувацьких публікацій як:

а) Відгук про спеціаліста або платформу MySoul;

б) Treat - короткий виклад Клієнтами/Користувачами своїх думок на вільну тему, опублікований у спеціальних розділах сайту www.mysoul.help .

2. Предмет договору-оферти

2.1. «MySoul» є онлайн платформою, за допомогою якої користувач (а після реєстрації/авторизації - Клієнт) може ознайомитися з інформацією, відомостями в галузі практичної психології, знайти консультанта в галузі практичної психології та отримати індивідуальну онлайн-консультаційну (відео-сесію).

2.1.1. Порядку отримання послуги онлайн-консультації:

а) Користувач заходить на сайт www.mysoul.help;

б) Для можливості отримувати онлайн-консультації користувач повинен пройти реєстрацію (або авторизацію, якщо користувач вже зареєстрований). Після реєстрації/авторизації користувач називається Клієнтом;

в) Клієнт вибирає фахівця за допомогою тесту у відповідному розділі платформи;

г) Клієнт зв'язується з фахівцем через сервіс mysoul і бронює час через календар або у зв'язку з поератором платформи про час консультації;

д) Після призначення дати та часу консультації Клієнт може внести обов'язкову передоплату через сервіс MySoul. Кошти резервуються на рахунку Клієнта, однак будуть списані лише після проведеної консультації.

е) Клієнт отримує консультацію.

ж) Фахівець надсилає запит, після чого кошти списуються з рахунку Клієнта та послуга вважається оплаченою та проведеною.

2.1.2. Умови реєстрації Консультанта та можливість доступу на платформу «MySoul» регламентується спеціальною угодою.

2.2. MySoul надає онлайн платформу для фахівців в галузі психології - постачальників консультаційних послуг (далі – Психологи/Консультанти/Терапевти) та не обмеженого кола осіб (після авторизації – Клієнтів), зацікавлених в отриманні інформації в галузі психології та/або індивідуальному онлайн-консультуванні ( відео-сесії).

2.3. Сайт www.mysoul.help (платформа MySoul), НЕ НАДАЄ та НЕ НАДАЄ медичні послуги або/і консультування в галузі медицини та суміжних з нею.

2.4. Інформація на сайті www.mysoul.help (включаючи, але не обмежуючись даними, текстами, програмним забезпеченням, музикою, звуком, зображенням, відео, графіками, графікою, презентаціями, повідомленнями та/або будь-якою іншою інформацією («контент»), НЕ ПРЕДСТАВЛЯЄ СЕБЕЮ (як по суті, так і формою) медичні консультації будь-якого роду, і не призначена для діагностики або ідентифікації лікування медичного стану. href="www.mysoul.help/">www.mysoul.help не може бути витлумачено як спроба запропонувати або зробити медичний висновок або іншим чином брати участь у медичній практиці.

2.5. Приймаючи цю угоду, Ви також погоджуєтесь з тим, що не можете використовувати будь-яку функцію, що надається платформою, щоб отримати або запросити рецепти на ліки/будь-які медичні призначення для діагностики, лікування. Отримання рецептів/будь-яких медичних призначень для діагностики, лікування через або за допомогою послуг (сервісу), що надається платформою, суворо заборонено і є беззастережною підставою для припинення вашого облікового запису.

2.6. Платформа MySoul декларує, що не несе відповідальності за будь-які такі рецепти/будь-які медичні призначення для діагностики, лікування.

2.7. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ www.mysoul.help (платформу MySoul) для отримання медичної допомоги (в т.ч. екстреної).

2.8. Платформа НЕ РЕКОМЕНДУЄ, НЕ ПОСИЛАЄТЬСЯ, НЕ ПІДТРИМУЄ, НЕ ОЦІНЮЄ АБО ГАРАНТУЄ будь-які поради, інформацію про лікування, посилання на медичні заклади, продукти, процедури, лікарів, консультантів, коучої (тренерів), будь-яку психотерапевтів, тестів наданий будь-яким консультантом на сайті www.mysoul.help/"www.mysoul.help.

2.9. Використання необмеженим колом осіб (а після авторизації – клієнтом) майданчика не може трактуватися як схвалення, рекомендації чи гарантії майданчиком послуг/інформації будь-яким Консультантом.

2.10. Платформа MySoul НЕ ГАРАНТУЄ і не може гарантувати законність, точність, повноту, безпеку, легальність, якості змісту або будь-що сказане, написане будь-яким консультантом, включаючи будь-яку інформацію, що міститься в описі консультантів.

2.11. Платформа MySoul НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИХ ЗБИТКІВ, ПОНЕСЕНИЙ У ЗВ'ЯЗКУ ВИКОРИСТАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ І ПОЛАЖАННЯМ (посиланням) на таку інформацію, представлену будь-яким консультантом авторизованим на платформі MySoul.
2.12. Послуги, що надаються консультантами на платформі MySoul, надаються на підставі вашого добровільного особистого звернення в усній, письмовій формах, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій.3. Статус правил користування онлайн платформою MySoul

3.1. З метою коректного, належного, безпечного та безперервного функціонування mysoul, а також забезпечення платформою MySoul отримання користувачем (після авторизації – клієнтом) максимального задоволення свого запиту з урахуванням дотримання принципів комфорту, конфіденційності, професіоналізму, оплатності, характерних та обов'язкових діяльності/функціонування mysoul розроблені дані Правила.

3.2. Прийняття цих Правил є обов'язковим для осіб (після авторизації - Клієнтів) зацікавлених в отриманні за допомогою сервісу на платформі MySoul інформації в галузі практичної психології та/або індивідуальних онлайн консультацій (відеосесії) фахівців/практичних психологів.

3.3. Ці Правила є угодою про доступ до платформи, що, крім іншого, зобов'язує особу (а після авторизації клієнта) до їх дотримання.

3.4. Платформа залишає за особливим право на зміну та доповнення Правил для максимально коректного, належного, безпечного та безперервного функціонування, дотримання регламентованих принципів комфорту, конфіденційності, професіоналізму, що означає наявність можливості (в т.ч. та технічної), а також права за власним обґрунтованого розсуду, змінювати, модифікувати ці Правила без попереднього повідомлення.

3.5. Користувач (клієнт) погоджується відвідувати цей розділ сторінки для ознайомлення та прийняття поточних умов використання – редакції Правил.

3.6.Всі без винятку внесені зміни/доповнення до Правил розміщуються в цьому розділі сторінки та містять відповідне посилання для зручності ідентифікації, ознайомлення, прийняття або відмови від угоди. Платформа залишає за Вами право визначення прийнятності Правил, частоту їх моніторингу і готова відповісти на всі питання/зауваження/пропозиції.

3.7. Ваше подальше використання ресурсів, представлених на платформі після будь-яких подібних змін, означає Вашу згоду з новими умовами використання.

.